Tác giả: Nguyễn Tuyết

[TCBC NGÀY 05/09/2019] Về việc Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo và luật sư đã đến làm việc với Tổng cục Hải quan

Sau khi làm việc tại Bộ Tài Chính sáng 4/9/2019, theo hướng dẫn của các cán bộ Bộ Tài Chính, chiều 4/9/2019, ông Phạm Văn Tam, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo và các luật...

Continue reading

[TCBC] VỀ VIỆC CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN ASANZO CÙNG LUẬT SƯ TRỰC TIẾP ĐẾN BỘ TÀI CHÍNH LÀM VIỆC, YÊU CẦU CUNG CẤP DỰ THẢO KẾT LUẬN ĐIỀU TRA

Sáng nay 4/9/2019, ông Phạm Văn Tam và luật sư đã trực tiếp đến Bộ Tài Chính làm việc, để yêu cầu Bộ Tài Chính cung cấp dự thảo kết luận thanh kiểm tra của Bộ Tài Chính liên quan đến những cáo buộc...

Continue reading

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 09.08.2019 – Liên quan đến việc đại diện báo Tuổi Trẻ nhắn tin đề xuất kế hoạch xử lý khủng hoảng sau khi đã tạo ra khủng hoảng bằng loạt bài điều tra sai sự thật.

Kính gửi: Các cơ quan thông tấn báo chí. Liên quan đến việc đại diện báo Tuổi Trẻ nhắn tin đề xuất kế hoạch xử lý khủng hoảng sau khi đã tạo ra khủng hoảng bằng loạt bài điều tra sai sự thật, trong...

Continue reading

  • 1
  • 2
  • 5
Copyright© 2017 Asanzo Corp. All Rights Reserved.