Lộ diện smartphone Việt cạnh tranh Bphone 2

Asanzo – doanh nghiệp điện tử Việt Nam – quyết định gia nhập thị trường smartphone trong tháng 8 này cùng dịp với Bphone 2.

Smartphone Asanzo cạnh tranh tốt trong tầm giá 5 triệu đồng

Asanzo – doanh nghiệp điện tử Việt Nam – quyết định gia nhập thị trường smartphone trong tháng 8 này cùng dịp với Bphone 2.

Copyright© 2017 Asanzo Corp. All Rights Reserved.