Smart TV Asanzo tích hợp trí tuệ nhân tạo

Asanzo vừa cho ra đời dòng TV điều khiển bằng giọng nói VS9 với các phiên bản 32VS9, 40VS9 và 43VS9, tích hợp trí tuệ nhân tạo và hướng đến người dùng phổ thông. Trong tháng 10, Asanzo đã nâng cấp toàn bộ thế hệ smart TV lên 4K nhờ vào nền tảng công nghệ trí […]

Asanzo đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào smart tivi

Chủ tịch Asanzo tiết lộ lý do 3 lần ngồi ghế nóng cuộc thi khởi nghiệp


CEO Phạm Văn Tam ‘mở đường’ cho startup tiếp cận quỹ đầu tư triệu đô

Asanzo vừa cho ra đời dòng TV điều khiển bằng giọng nói VS9 với các phiên bản 32VS9, 40VS9 và 43VS9, tích hợp trí tuệ nhân tạo và hướng đến người dùng phổ thông. Trong tháng 10, Asanzo đã nâng cấp toàn bộ thế hệ smart TV lên 4K nhờ vào nền tảng công nghệ trí […]

Đối thoại với chủ tịch Asanzo: “Đừng gọi tôi là cá mập”

Asanzo vừa cho ra đời dòng TV điều khiển bằng giọng nói VS9 với các phiên bản 32VS9, 40VS9 và 43VS9, tích hợp trí tuệ nhân tạo và hướng đến người dùng phổ thông. Trong tháng 10, Asanzo đã nâng cấp toàn bộ thế hệ smart TV lên 4K nhờ vào nền tảng công nghệ trí […]

Chủ tịch Asanzo: “Chúng tôi muốn trở thành doanh nghiệp dẫn dắt nhà khởi nghiệp”

Asanzo vừa cho ra đời dòng TV điều khiển bằng giọng nói VS9 với các phiên bản 32VS9, 40VS9 và 43VS9, tích hợp trí tuệ nhân tạo và hướng đến người dùng phổ thông. Trong tháng 10, Asanzo đã nâng cấp toàn bộ thế hệ smart TV lên 4K nhờ vào nền tảng công nghệ trí […]

Copyright© 2017 Asanzo Corp. All Rights Reserved.