QUYẾT TÂM “LÀM MỚI: THƯƠNG HIỆU, ASANZO TÁI KHẲNG ĐỊNH KHÁT VỌNG DẪN ĐẦU

Đằng sau quyết định đổi mới nhận diện thương hiệu đầy táo bạo của Asanzo là chiến lược dài hơi đưa Asanzo vươn lên dẫn đầu ngành điện tử công nghệ của CEO Phạm Văn Tam. Tìm hình ảnh Asanzo qua đôi mắt của cộng đồng          “Ở quê em, bà con chọn mua Asanzo rất […]

Đằng sau kế hoạch thay đổi logo là chiến lược trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu của CEO Asanzo.

Đằng sau quyết định đổi mới nhận diện thương hiệu đầy táo bạo của Asanzo là chiến lược dài hơi đưa Asanzo vươn lên dẫn đầu ngành điện tử công nghệ của CEO Phạm Văn Tam. Tìm hình ảnh Asanzo qua đôi mắt của cộng đồng          “Ở quê em, bà con chọn mua Asanzo rất […]

CEO Phạm Văn Tam: ‘Thay đổi nhận diện thương hiệu để vươn lên dẫn đầu’

Đằng sau quyết định đổi mới nhận diện thương hiệu đầy táo bạo của Asanzo là chiến lược dài hơi đưa Asanzo vươn lên dẫn đầu ngành điện tử công nghệ của CEO Phạm Văn Tam. Tìm hình ảnh Asanzo qua đôi mắt của cộng đồng          “Ở quê em, bà con chọn mua Asanzo rất […]

ASANZO MANG MÀN HÌNH LED 150m2 ĐẾN SÂN LẠCH TRAY CỔ VŨ OLYMPIC VIỆT NAM

Đằng sau quyết định đổi mới nhận diện thương hiệu đầy táo bạo của Asanzo là chiến lược dài hơi đưa Asanzo vươn lên dẫn đầu ngành điện tử công nghệ của CEO Phạm Văn Tam. Tìm hình ảnh Asanzo qua đôi mắt của cộng đồng          “Ở quê em, bà con chọn mua Asanzo rất […]

Copyright© 2017 Asanzo Corp. All Rights Reserved.