Chính sách bảo vệ thông tin của người tiêu dùng:

Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Với mục tiêu khách hàng chính là nhà đầu tư trực tiếp cho sự phát triển của Tập đoàn Asanzo, do đó đối với chúng tôi tất cả những thông tin về khách hàng luôn được bảo mật một cách tuyệt đối nhằm tạo sự tin tưởng và an tâm của quý khách hàng. Đây là các thông tin mà Asanzo yêu cầu khách hàng cung cấp để Tập đoàn chúng tôi liên hệ với khách hàng khi nhận được yêu cầu mua hàng từ quý khách hàng, bao gồm: Tên, số điện thoại, địa chỉ.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

Liên lạc và giải quyết đối với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ khi khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của Tập đoàn chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tập đoàn Asanzo.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Qúy khách hàng và Tập đoàn Asanzo (trên máy chủ Công ty chúng tôi).

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Qúy khách hàng có thể yêu cầu Asanzo thực hiện việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc đã phạm vi thông báo.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Asanzo.vn hoặc về địa chỉ trụ sở của Công ty. Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Tập đoàn Asanzo sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho khách hàng và cho đến khi khách hàng đồng ý.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng.

Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của Asanzo.vn vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý khách.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu khách hàng, Asanzo sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho quý khách hàng được biết.

Tập đoàn Asanzo nhấn mạnh việc cam kết bảo mật thông tin nêu trên, trong mọi trường hợp khách hàng có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ: Điện thoại: 18001035 – Email: info@asanzo.vn

Copyright© 2017 Asanzo Corp. All Rights Reserved.