Quy định về hình thức thanh toán:

Khi quý khách đồng ý sản phẩm và Asanzo trước khi giao nhận sản phẩm. Chúng tôi có các hình thức thanh toán sau:

  • Thanh toán bằng tiền mặt
  • Thanh toán bằng ATM hay chuyển khoản bằng ủy nhiệm chi tại các ngân hàng:

+ Số tài khoản: 800888 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Đông Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

+ Số tài khoản: 0501000169718 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bắc Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

+ Số tài khoản: 119002623918 tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Nam Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

Copyright© 2017 Asanzo Corp. All Rights Reserved.