[TCBC NGÀY 05/09/2019] Về việc Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo và luật sư đã đến làm việc với Tổng cục Hải quan

Sau khi làm việc tại Bộ Tài Chính sáng 4/9/2019, theo hướng dẫn của các cán bộ Bộ Tài Chính, chiều 4/9/2019, ông Phạm Văn Tam, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo và các luật sư đã đến làm việc với Tổng cục Hải quan về việc Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Hải quan dự thảo báo cáo kết luận sau khi kiểm tra Công ty Asanzo. Tại Tổng cục Hải Quan, ông Phạm Văn Tam được hướng dẫn gặp ông Trần Minh Trung, phó cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan.

Ông Trung cho biết, Cục Kiểm tra sau thông quan không được giao nhiệm vụ làm dự thảo báo cáo kết luận của Tổng cục Hải quan và cũng không biết nội dung báo cáo này. Đối với nhiệm vụ của Cục Kiểm tra sau thông quan trong vụ việc này, Cục đã có những kết luận kiểm tra sau thông quan và đã gửi đến cho các doanh nghiệp liên quan.

Sau khi tìm hiểu qua một số cán bộ của Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính, chúng tôi được biết Cục điều tra chống buôn lậu được giao dự thảo báo cáo kết luận của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính liên quan đến vụ việc. Thông qua cán bộ văn phòng, chúng tôi đã liên lạc được với ông Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng nhưng ông Hùng cho biết đang bận họp bên ngoài cơ quan, không tiếp chúng tôi được.

Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định đến nay Cục chưa ban hành chính thức dự thảo văn bản nào vì còn đợi kết quả các văn bản, ý kiến của của các cơ quan khác và sẽ tiếp chúng tôi vào dịp khác, đề nghị chúng tôi gửi văn bản tại văn thư Tổng cục hải quan yêu cầu được cung cấp văn bản dự thảo và có buổi làm việc giải trình với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bằng thông cáo báo chí này, chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí hỗ trợ doanh nghiệp, làm cầu nối đưa tiếng nói của chúng tôi đến các cơ quan chức năng, đặc biệt là Tổng cục Hải quan, đề nghị cơ quan này thực hiện theo đúng quy định thanh tra kiểm tra, gửi dự thảo báo cáo kết luận cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp phản hồi, giải trình, đồng thời Tổng cục hải quan lắng nghe giải trình của doanh nghiệp, không áp đặt một chiều. Vì đây là sinh mệnh, là sự sống còn của công ty chúng tôi, là miếng cơm manh áo của toàn bộ người lao động.

Chúng tôi cũng đề nghị Tổng cục Hải quan, đặc biệt là Cục Điều tra chống buôn lậu sớm sắp xếp buổi làm việc với doanh nghiệp để đối chất trực tiếp, nhằm đảm bảo sự minh bạch, khách quan, công tâm và tôn trọng pháp luật, để Công ty Asanzo sớm quay lại hoạt động, ổn định công ăn việc làm cho tất cả người lao động.

Công ty Asanzo chúng tôi xin được bày tỏ sự cảm kích đối với các cơ quan thông tấn báo chí đã lắng nghe, chia sẻ, đưa tin khách quan về doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn.

Copyright© 2017 Asanzo Corp. All Rights Reserved.