THÔNG BÁO V/v THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHARP VIỆT NAM

Kính gửi: Các quý Đối tác, quý Khách hàng, quý Người tiêu dùng và người quan tâm.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn các quý Đối tác, quý Khách hàng, quý Người tiêu dùng và người quan tâm đã theo dõi và ủng hộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo trong suốt thời gian vừa qua.

Liên quan đến Thông cáo báo chí của Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam chiều nay đặt vấn đề về tính xác thực của các văn bản từ phía Công ty Sharp-Roxy Hong Kong, Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo cũng hoàn toàn bất ngờ.

Chúng tôi khẳng định rằng đó là những văn bản mà chúng tôi nhận được từ phía đối tác.

Ngay lập tức trong chiều nay, chúng tôi đã tiến hành liên hệ với đối tác của chúng tôi ở nước ngoài để yêu cầu được giải thích, đồng thời sẽ cử người ra nước ngoài làm việc trực tiếp để bảo đảm thông tin xác thực.

Sau khi làm rõ vấn đề, Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo sẽ thông tin đến các quý Đối tác, quý Khách hàng, quý Người tiêu dùng và người quan tâm để biết.

Trân trọng cảm ơn và kính chào

Copyright© 2017 Asanzo Corp. All Rights Reserved.