THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 04.09.2019

Kính gửi các cơ quan thông tấn báo chí.

Bắt đấu từ ngày 31/8/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo (Công ty Asanzo) đã tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tiết giảm chi phí trong lúc chờ đợi kết luận thanh tra kiểm tra của các bộ ngành.

Đến thời điểm này, Công ty Asanzo chúng tôi đã nhận được kết luận thanh tra từ Bộ KHCN&MT và Cục Kiểm tra sau thông quan cho Công ty Asanzo và một số công ty khác có liên quan, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa nhận được dự thảo báo cáo kết luận cuối cùng từ Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương để doanh nghiệp có cơ hội giải trình theo quy định của pháp luật về thanh tra kiểm tra.

Chúng tôi cũng đã gửi văn bản đề nghị Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương gửi dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra từ đầu tháng 8 nhưng đến thời điểm nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức của cả hai bộ. Vì thế, trong sáng nay, ngày 4-9, ông Phạm Văn Tam, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo đã đến trụ sở Bộ Tài chính để yêu cầu Bộ làm việc chính thức với doanh nghiệp, yêu cầu công bố các dự thảo báo cáo kết luận vụ việc để doanh nghiệp giải trình trực tiếp.

Bằng thông cáo báo chí này, Công ty Asanzo mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí lên tiếng cùng doanh nghiệp, đề nghị hai Bộ phản hồi để doanh nghiệp được giải trình đúng trình tự pháp luật, đảm bảo sự khách quan và công bằng, giúp doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, duy trì thu nhập ổn định của người lao động.

Cuối cùng Công ty Asanzo chúng tôi xin được bày tỏ sự cảm kích đối với các cơ quan thông tấn báo chí đã lắng nghe, chia sẻ, đưa tin khách quan về doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Copyright© 2017 Asanzo Corp. All Rights Reserved.