Danh mục
TÂM THƯ GỬI ĐẾN CÁC THÀNH VIÊN THÂN YÊU CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH ASANZO
18/11/2021

TÂM THƯ GỬI ĐẾN CÁC THÀNH VIÊN THÂN YÊU CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH ASANZO

Có lẽ ngay lúc này đây chúng ta vẫn còn bàng hoàng khi cơn bão ập đến. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ bị cuốn phăng đi bởi sức mạnh khủng khiếp của nó. Nhưng ngay lúc này, chính tình yêu, sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp chúng ta cùng vượt qua cơn bão ấy. Và Asanzo cần các bạn hơn bao giờ hết.

Viết bình luận của bạn: